محصولات ارز نیمایی

(Motor Implant (Optic

ناموجود

Curing Pen 4 LED

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ENDOSEAL MTA

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

ENDOSEAL TCS

ناموجود

Fast Fill

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Fast Pack

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

RVG Nanopix1

۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

RVG Nanopix2

۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Ultra X

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آکریل دورالی

ناموجود

آمالگاماتور 2000

۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

آمالگاماتور 4000

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اپکس لوکیتور E-PEX PRO

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان