لطفا چند لحظه صبر کنید ...

بهترین نوع سیلرهای دندانپزشکی برای بالا بردن کیفیت درمان را بشناسید

  • تعداد دیدگاه ها: 0
  • تاریخ انتشار: 03/03/12

بهترین نوع سیلرهای دندان پزشکی برای بالا بردن کیفیت درمان را بشناسید

استفاده از سيلر مناسب، طي پركردن كانـال ريـشه بـراي موفقيـت درمـان بسیار ضروري است. اين ماده نه تنها امكان رسيدن به مهر و موم غيـر قابـل نفوذ را افزايش مي دهد، بلكه به عنوان پركننده بي نظمـي هـاي ظريـف بين ديواره كانال و ماده پركننده اصلي عمل مـي کند. اغلـب سـيلرها وارد كانالهاي فرعي و جانبي مي شوند و مي توانند در كنترل ميكروبـي (در صـورت باقيمانـدن ميكروارگانيـسمهـا در ديـواره كانـال ريـشه يـا توبولهاي عاجي) عمل كنند. با توجه به اين كه بيش از 60 % شكست درمـان هـاي انـدودونتيك مرتبط با پركردن ناقص كانال ريشه مي باشـد و اسـتفاده از سـيلرها همراه با ماده پركننده اصلي نقش قابـل تـوجهي در كـاهش ريزنـشت آپيكال دارد. در این مطلب سعی شده آنچه یک دندان پزشک نیاز است از تحقیقات آزمایشگاهی در مورد سیلرها بداند را بیان کنیم.

خصوصیات یک سیلر با کیفیت

سیلرهای اندودنتیک برای ایجاد یک مهر و موم ضد مایع در سراسر سیستم کانال ریشه استفاده می شوند. یک سیلر کانال ریشه ایده آل باید در هنگام پوشش؛ آب بندی عالی، ثبات ابعادی، زمان گیری کافی برای اطمینان از زمان کار، نامحلول بودن در برابر مایعات بافتی، چسبندگی مناسب با دیواره های کانال و زیست سازگاری را ارائه دهد.

انواع سیلرهای موجود در حرفه دندانپزشکی

سیلرهای تجاری موجود بر اساس اجزای شیمیایی طبقه بندی می شوند: سیلرهای اکسید روی اوژنول، حاوی هیدروکسید کلسیم، بر پایه رزین، بر پایه گلاس آینومر، بر پایه سیلیکون و بر پایه بیوسرامیک.

سیلرهای بیوسرامیک توسط چه کشوری به بازار معرفی شد

سیلرهای مبتنی بر رزین اپوکسی در اندودنتیکس توسط شرودر معرفی شدند، و اصلاحات فعلی فرمول اصلی به طور گسترده برای روش های پر کردن کانال ریشه استفاده می شود و سیلرهای بیو سرامیکی توسط شرکت برزیلی ساخته و ارائه شد.

آیا MTA یک ماده بیوسرامیک است؟

اولین ماده بیوسرامیکی که با موفقیت در اندودنتیکس استفاده شد، سیمان MTA (مجموعه تری اکسید معدنی) بود که بر اساس سیمان پرتلند در دانشگاه لوما لیندا – کالیفرنیا، در اوایل دهه 90 ساخته شد. این ماده به عنوان یک ماده پرکننده رتروگراد و همچنین برای بسته شدن سوراخ ها ساخته شده است.

بررسی انواع سیلرهای موجود در بازار دندانپزشکی

در آزمایشی خواص فیزیکوشیمیایی شامل جریان، زمان گیری نهایی، رادیوپاسیته، پایداری ابعادی و تغییر pH بر اساس استانداردهای اصلاح شده (منظور از تست تماس مستقیم اصلاح شده علیه انتروکوکوس فکالیس است) مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون ANOVA یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه نتایج خواص فیزیکوشیمیایی استفاده و سطح معنی دار زیر تعیین شد.

  • سه سیلر بیوسرامیک سیلر EndoSequence BC، EndoSeal MTA و MTA Fillapex و سه سیلر مبتنی بر رزین اپوکسی AH-Plus، AD Seal و Radic-Sealer  برای ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی آزمایش شدند.

سه سیلر رزینی و سه سیلر بیوسرامیکی

1- سیلر MTA Fillapex بیشترین جریان را داشت و سیلر BC سیلر به طور قابل توجهی کمتر از سایرین جریان داشت.

2- طولانی‌ترین زمان گیرش را در بین مواد قابل اندازه‌گیری EndoSeal MTA داشت.

3- زمان گیرش کوتاه‌تری Radic-Sealer و AD Seal نسبت به AH-Plus نشان دادند.

4-از نظر آماری AH-Plus و EndoSeal MTA مقادیر بالاتر و MTA Fillapex از لحاظ آماری رادیوپاسیته کمتری نشان دادند.

5- بالاترین pH قلیایی را BC Sealer در تمام دوره های ارزیابی نشان داد.

6- برای تست رادیوپاسیتی، AH-Plus و EndoSeal MTA از نظر آماری مقادیر بالاتر و MTA Fillapex از نظر آماری مقادیر کمتری در مقایسه با سایر سیلرهای ارزیابی شده نشان دادند.

خواص فیزیکوشیمیایی سیلرهای ریشه بر پایه رزین اپوکسی و بیوسرامیک

تمام سیلرهای آزمایش شده به جز BC Sealer جریان بیش از 20 میلی متر را نشان دادند که مطابق با استانداردهای ISO بود. MTA Fillapex بالاترین جریان را داشت و BC Sealer جریان کمتری نسبت به سایر سیلرها داشت.

  • تمام سیلرهای آزمایش شده مقادیر رادیوپاسیته را مطابق با استانداردهای ISO نشان دادند.

پایداری ابعاد سیلرها

پایداری ابعادی برای سیلرهای قابل تنظیم 3 سیلر مبتنی بر رزین اپوکسی و EndoSeal MTA اندازه‌گیری شد. پس از غوطه ور شدن در آب به مدت 30 روز، 4 سیلر آزمایش شده نسبت به ابعاد اولیه خود منبسط شدند. در 30 روز، AD Seal انبساط قابل توجهی بیشتری نسبت به بقیه داشت.

Phکدام سیلر بالاتر است

نمونه‌های تازه سیلرهای آزمایش شده تفاوت معنی‌داری را در تغییر pH بین خود در تمام نقاط زمانی ارزیابی نشان دادند و BC Sealer بالاترین pH قلیایی را در تمام دوره‌ های ارزیابی نشان داد.

کدام سیلر دندانپزشکی از همه بهتر است

جریان سیلرهای ریشه ممکن است بر بسته شدن کانال های جانبی و ریزفضاهای بین مخروط اصلی و اکسسوری تأثیر بگذارد. عوامل مختلفی مانند ترکیب، سرعت برش، اندازه ذرات، دما و زمان اختلاط به جریان پذیری سیلرها مرتبط هستند. سیلر MTA Fillapex بیشترین دبی و BC Sealer کمترین دبی را در این مطالعه ارائه کردند.

زمان قوام گرفتن و محکم شدن سیلرهای دندان پزشکی

زمان تنظیم برای فراهم کردن زمان کار کافی و قوام مناسب برای پر کردن کامل سیستم کانال ریشه مهم است. زمان تنظیم سیلرهای ارزیابی شده در این مطالعه با زمان ارائه شده توسط سازنده متفاوت بود. فقط AH-Plus با استانداردهای ISO مطابقت داشت و میانگین زمان تنظیم بالاتری (تقریباً 8 برابر بیشتر از سایر سیلرهای کانال ریشه مبتنی بر رزین اپوکسی) را نشان داد، AH-Plus از پایه و کاتالیزوری تشکیل شده است که در آن واکنش پلیمریزاسیون آهسته آمین های رزین اپوکسی با وزن مولکولی بالا شامل بیسفنول A و بیسفنول F رخ می دهد. این ترکیب شیمیایی می تواند زمان گیرش بیشتر آن را توضیح دهد. از سوی دیگر، Radic-Sealer و AD Seal نوعی از کامپوزیت های رزینی هستند که حاوی یک جزء کاتالیزوری هستند که فرآیند را تسریع می کنند.

مزیت سیلرهای بیوسرامیکی

مزیت سیلرهای بیوسرامیک را به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد:

1- سیلرهای بیوسرامیکی، مواد تشکیل دهنده آن ها غیرسمی است.

2- سازگاری بافتی بالایی را می توان از آن ها توقع داشت.  و هنگامی که از انتهای آپکس عبور کنند، حداقل تحریک بافتی بروز می دهند.

3- شرینکیج و تغییرات ابعادی بسیار اندکی دارند و فقط کمی انبساط حین ستینگ دارند. بنابراین با مرور زمان، حداقل نشتی را به سمت آپکس ایجاد کنند.

4- آنها این توانایی را دارند که به عنوان بافت های انسانی عمل کنند یا اینکه بافت های طبیعی را جذب و بازسازی کنند.

5- ویژگی ‌های زیست ‌سازگاری بیوسرامیک و توانایی برای ادغام با بافت استخوان و افزایش فعالیت سلول ‌های استخوانی، آنها را به ابزارهای مفیدی برای کاربردهای ارتوپدی و دندانی تبدیل کرده است.

سیلرهای رزینی احتیاط استفاده دارد

باید توجه کنید در افرادی که به رزین های اپوکسی حساسیت دارند از کانال ضد ریشه استفاده نکنید. در طول واکنش تنظیم مواد ، ممکن است مقداری فرمالدئید تولید شود.

وضعیت آنتی باکتریال در سیلرها

در تست انتشار، سیلرها در آگار هیچ اثر آنتی باکتریالی از خود نشان ندادند، در حالیکه در تست تماس مستقیم اثر آنتی باکتریال جزئی داشتند. نتیجه گیری‌ MTA Fillapex و AH Plus به ترتیب بیشترین اثر آنتی باکتریال را دارند در حالی که AD Seal و Sure Seal اثر آنتی باکتریال بسیار کمی دارند.

نوع خشک کردن در تاثیر سیلرهای دندان پزشکی و تاثیر در استحکام و قوام

برای سیلر بیوسرامیک بهتر است از کلرهگزیدین در خشک کردن استفاده نشود و شرایط خشک کردن با مخروط کاغذی می تواند رطوبت لازم برای سیلر های بیوسرامیک را فراهم کند در عین حال خشک بودن آن نیز برای سیلر های رزینی شرایط مناسبی ایجاد خواهد کرد .

نتیجه تصویر برای مزیت سیلرهای بیوسرامیک چیست؟

دندان پزشکان سال ‌ها از سیل‌کننده‌ های کانال ریشه اکسید روی-اوژنول استفاده کرده ‌اند که با موفقیت زیادی همراه بوده است. مزیت اصلی سیلر اکسید روی این است که اگر بیش از حد به بافت های پری آپیکال کشیده شود، جذب می شود. همچنین فعالیت ضد میکروبی از خود نشان می دهد. با این حال، می تواند منجر به رنگ آمیزی در برخی از ساختارهای دندان شود.

چند سال از سیلرهای بیوسرامیک استفاده شده است؟

سیلرهای مبتنی بر بیوسرامیک تنها در سی سال گذشته برای استفاده در اندودنتیکس در دسترس بوده اند، که به شهرت رسیدن آنها مربوط به افزایش استفاده از فناوری بیوسرامیک در زمینه های پزشکی و دندانپزشکی است.

مزایای MTA چیست؟

MTA این مزیت را دارد که نسبت به هیدروکسید کلسیم کمتر محلول است و به دلیل انبساط گیرش که به طور هرمتیکی فضای پالپ را می‌بندد و از آلودگی باکتریایی از بیرون جلوگیری می‌کند، آب ‌بندی بهتری را ارائه می ‌دهد.

آیا سیلر BC جذب می شود؟

این سیلر واقعا انقلابی دارای خواص درمانی قابل توجهی است و به طور خاص برای غیر قابل جذب طراحی شده است. در صورت پر شدن خفیف (پفpuff)، واکنش ضد التهابی رخ نخواهد داد زیرا سیلر اساساً یک ماده ترمیم کننده ریشه با ویسکوزیته روان است.

سرامیک قابل جذب چیست؟

بیوسرامیک های قابل جذب به دلیل خواص مکانیکی متغیر با زمان در داخل بدن مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. سرامیک های کاشته شده تخریب می شوند و امکان رشد استخوان و در نهایت جایگزینی مواد مصنوعی با بافت طبیعی را فراهم می کنند.

آیا سیلر BC رادیواپاک است؟

آزمایش جریان نشان داد که BC Sealer و AH Plus به ترتیب 26.96 میلی‌متر و 21.17 میلی‌متر جریان داشتند. (ph کمتر از پنج)

  • نتیجه‌گیری: Endosequence BC Sealer طبق توصیه‌های ISO 6876/2001، شفافیت و جریان رادیویی را نشان می دهند.

نتیجه کلی در مورد سیلرهای موجود در دندانپزشکی

استفاده از سیلرهای مناسب برای درمان دندان و انتخابش برای پر کردن ریشه، فقط تشخیص دندان پزشکی است که دندان را باز کرده است. از دندان و وضعیت آن آگاهی کامل دارد. در تمام مطالعات، تحقیقات آزمایشی و پایان نامه های که روی سیلرها ارائه شده بود با طی شدن دوره آزمایش؛ نتیجه چندان معنادار و متفاوتی از برتری سیلر خاصی گزارش نشده است. اما سیلرهای بیوسرامیکی به خاطر ترکیباتش می تواند یک گزینه انتخابی این روزهای دندان پزشکان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *