لطفا چند لحظه صبر کنید ...

جدیدترین مطالب بلاگ

کووید-19

  دستورالعملهای مربوط به ارائه خدمات دندانپزشکی در طی همه گیری های COVID-19 از آنجا که شیوع بیماری کروناویروس( COVID-19) در 11 مارس 2020 همه گیر شد. چندین مرکز مراقبت از دندان در کشورهای مبتلا ...

اپکس لوکیتور

اپکس لوکیتورها قبل از اپکس لوکیتورها،از روشهایی نظیر:حس لامسه،ارزیابی کلیشه های رادیوگرافی بیمارو... جهت دستیابی به طول صحیح کانال ریشه،کمک گرفته میشد. دوبعدی بودن گرافیهای دندانی و عدم ثبت انحناه ...

بررسی سیستم های رسیپروکال و روتیشنال در فایلهای روتاری برای بررسی سیستم های رسیپروکال و روتیشنال در فایلهای روتاری باید در نظر داشت که،علوم دندانپزشکی به ویژه رشته اندودونتیکس با پیشرفت ابزارآلات و م ...

ورود آلیاژ نیکل تیتانیوم در تولید فایل های روتاری فایل های روتاری ابزار جراحی ای هستند که توسط دندانپزشکان هنگام درمان ریشه استفاده می شود.همچنین این ابزار برای تمیز کردن و شکل دادن کانال ریشه ...